From October 5-7, 2022, in Prague, Czech Republic, professor Trajce Stojanov, held a workshop and dissemination of the results of the project „EU E-Health Law and North Macedonia: from current practice to implementation“, in front of representatives from universities, high schools and NGO`s. 

По покана од Центарот за Медицинско право при Карлов Универзитет во Прага, Република Чешка професорките  д-р Кристина Мишева, д-р Марија Амповска и д-р Билјана Тодорова од Правниот факултет- Уинверзитет “ Гоце Делчев“ -Штип остварија истражувачки престој на во периодот од 30 Мај до 4 Јуни 2022 година.