Вебинар на тема: Јавното здравје како основно човеково право и е-здравственото право, говорници проф. Кристина Мишева и проф. Марија Амповска. Вебинар_ Здравјето како основно човеково право-20210423_170541-Meeting Recording.mp4Он-лине вебинарот е дел од циклусот предавања „ Во Петок во пет“ организиран од Универзитетот „Гоце Делчев“ во летниот семестар на академската година 2021.