На 25.06.2021 во простириите на Правниот факултет се реализираше јавна одбрана на дипломската работа под наслов Човековите права во време на пандемија: биоетички и биополитички импликации  од кандидатката Љупка Трајкова.