На ден 28.04.2022 година во просториите на Правниот факултет се реализираше тркалезната маса под назив ЕУ е-здравствено право (EU eHealth Law).

На ден 28.04.2022 година во просториите на Правниот факултет ќе се одржи траклезна маса под назив ЕУ е-здравствено право (EU eHealth Law). Учество на тркалезната маса ќе земат професори од правните факултети од Србија, Косово и Бугарија. Домаќини на настанот ќе бидат професори од Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип.

Ве очекуваме !