Во периодот од 13.10.2022 до 20.10.2022 се реализираше циклус на предавања кои опфаќаа различни теоретски и практични аспекти кои се однесуваат на ЕУ здравството, здравствената заштита и здравствените услуги; придобивки и предизвици од е-здравствени услуги; граѓанско-правната одговорност на здравствените работници (медицинска грешка); инженерски и медицински практики во е-здравството и етички аспекти на е-здравството. 

Во периодот од 13-20 Октомври 2022 ќе се реализира Семинар како дел од активностите на Жан Моне проектот: „ЕУ еЗдравствено право и Северна Македонија: од тековна практика до имплементација“.